Anna Nyström, ped. ansvarig – TBA klass Tyresö

”Vår målgrupp för gungstolsterapin har varit elever med utvecklingsstörning och autism och grava funktionshinder. Vi har sett att de elever som behöver hjälp att varva ner har blivit lugnare och att dessa elever behåller lugnet en längre tid efter att de suttit i gungstolen. Vissa elever har trots låg utvecklingsnivå själva uttryckt att de vill gå dit genom att visa en bild på stolen. Vi tolkar det som att de känner någon typ av tillfredsställelse att sitta i gungstolen. Det som varit överraskande för oss är att när elever med låg motivation, låg aktivitetsgrad fick sitta i den en stund ökade deras aktivitetsnivå efter användandet.”

Gå tillbaka