ErgoNovas Gungstolskoncept

Gungstolsterapin är en innovativ och lovande metod som har en positiv effekt för välbefinnandet hos personermed oro, ångest och depression. Gungstolen är hjälpmedelsklassad. Användandet av gungstolen är säkert och praktiskt och erbjuder både avslappning samt mentalt och fysiskt stöd.

 

Autism

Autism är en livslång funktionsnedsättning som påverkar vårt sätt att uppfatta, bearbeta och tolka information. Detta gör att personer med autism ofta har svårt för det sociala samspelet eftersom de uppfattar ord och handlingar på ett annat sätt. Det finns flera olika grader av autism och symptom kan ofta innebära problem med att tala och förstå språket, begränsat antal intressen och sysselsättningar, upprepande beteenden mm. Symptomen kan skilja mycket från person till person.

Det finns idag inget känt botemedel för autism, däremot finns det möjlighet att träna upp och ge stöd för en del av de symptom som kan uppstå.

 

Aspergers syndrom

Aspergers syndrom är en lindrigare form av autism som innebär svårigheter att kommunicera och uppfatta kroppsspråk och signaler från omgivningen. Personer med Aspergers syndrom är oftast normalt till högt begåvade.

Symptom innebär ofta att man tar språket direkt bokstavligt. En person med Aspergers syndrom uppfattar meningen ”Kan du öppna fönstret?” som en direkt fråga om vad hen är kapabel till och inte som en uppmaning att faktiskt öppna fönstret. Detta kan resultera i att personen svarar ”Ja” på frågan och sedan fortsätter med något annat utan att öppna fönstret.

Det är även vanligt att personer med Aspergers syndrom har så kallade specialintressen. Dessa specialintressen utövas ofta så intensivt att de utgör ett hinder för nödvändiga vardagliga aktiviteter.

Precis som för autism finns det inget känt botemedel för Aspergers syndrom och man har sannolikt diagnosen livet igenom. Vid Aspergers syndrom är det ofta till stor nytta att underrätta omgivningen så att de kan interagera på ett tydligare sätt med personen och på så vis underlätta den sociala interaktionen.

 

ADHD

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) är en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som bl a kan medföra koncentrationssvårigheter, hyperaktivitet, ogenomtänkta handlingar, läs- och skrivsvårigheter, humörsvängningar. ADHD kan skilja sig väldigt mycket från person till person och symptomen behöver inte alls vara lika. ADHD finns i flera former som t ex ADD och DCD. Egenskaper som kan utgöra problem för vissa personer, kan med fördel användas av andra. I många fall handlar det om sammanhanget, vilka krav som ställs på personen och hur omgivningen bemöter denna.

 

Vita Rummet och Snoezelrum

Vid såväl ADHD som autism och Aspergers syndrom kan det vara till stor fördel att man slappnar av och finner ro och harmoni. Detta kan uppnås genom ett Snoezelrum eller Vita Rummet.

Snoezelrum, även kallat Sinnesrum, är ett rum där man genom att jobba med bl.a. ljus, ljud och taktil stimulans kan stimulera kroppens olika sinnen och bidra till en lugnande känsla. Vita Rummet är en typ av sinnesrum där fokus ligger på mental och fysisk avslappning. Inredningen är helt i vitt, ljud och ljuseffekter stimulerar och motiverar till ett totalt avslappnat tillstånd där brukaren kan finna ro och harmoni.

Gå tillbaka