Tankens och bildens kraft

Mental träning är en samling tekniker med vars hjälp du kan identifiera, byta ut och få fler av tankar, känslor och beteenden som du vill ha och som gör dig gott. Grunden för mental träning är avslappning. I ett avslappnat tillstånd är du väldigt mottaglig för självpåverkan.

 

Bli medveten om dina tankar

Du tänker tusentals tankar varje dag, om många av dem är uppgivna och negativa är det självklart att det påverkar ditt liv och hur det kommer att utvecklas. Du väljer dina tankar och kan alltid välja hur du ser på en situation, positivt eller negativt.

Istället för att låta dina tankar kontrollera dig kan du ta kontrollen över dina tankar. Du behöver först tro att det är möjligt. Alla skapar vi vår egen verklighet genom de tolkningar vi gör av det som händer runt omkring oss.

 

Tänka sig annorlunda

Din hjärna är under ständig förändring. Varje gång du lär dig eller upplever något nytt förändras kopplingskretsarna i hjärnan. Det går alltså att tänka sig annorlunda. Du kan se din hjärna som en översättningsmaskin för alla sinnesintryck du hela tiden utsätts för.

Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation vi föreställer oss, kan vi med hjälp av visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat resultat och ett bra genomförande av det vi önskar.

 

Passar inom livets alla områden

Med mental träning – tankens och bildens kraft – kan vi utvecklas som personer och förbättra våra förutsättningar inom de flesta områden.

  • lära sig att påverka yttre och inre stress
  • öka koncentrationen och förbättra minnet
  • ta tillvara på och utveckla förmågor och talanger
  • förbättra självkänslan
  • öka kreativiteten och intuitionen
  • påverka sina prestationer
  • påverka sitt mående och sin hälsa
  • bryta negativa vanor
  • styra sina tankar
  • ändra sina handlingsmönster
Gå tillbaka