Avslappning

Om du vill ha hjälp att hitta din inre balans, få mer energi och klarare tankar – ja, då kan avslappning vara vad du behöver i ditt liv. Avslappning handlar om att lära sig känna skillnaden mellan en spänd och en avspänd muskel för att sänka kroppens grundspänning till en behaglig och hälsosam nivå.

Avslappning kommer inifrån, det finns ingen som helst möjlighet att tvinga på den utifrån. Du kan bara tillåta kroppen att slappna av. Det är en enkel teknik men resultatet märks inte de första gångerna. Det kan ta några veckor innan en riktigt djup vila, både fysiskt och psykiskt, uppstår när vi slappnar av.

 

Hälsovinster

En stunds avslappning ger dig en djup vila och en känsla av återhämtning. Den kan användas för att samla kraft inför olika uppgifter. Din koncentrationsförmåga och ditt minne blir bättre. Du får mer energi och känner dig lugnare och gladare. Du har lättare att påverka dig själv i stressande situationer. Du förstår dina egna känslor och reaktioner bättre. Du får en större medvetenhet om det egna jaget och får bättre självinsikt, ser dina möjligheter tydligare och blir känsligare för kroppens signaler. På sikt stärker avslappningsträningen immunförsvaret vilket ger kroppen en bättre läkningsförmåga.

 

Mindfulness

Mindfulness översätts ofta med ”medveten närvaro”, att styra sin uppmärksamhet till nuet. Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att bedöma eller värdera det vi uppmärksammar. Det är med andra ord en form av träning som består i att rikta uppmärksamhet och fokus på det vi vill och behålla den där.

Syftet med mindfulness är inte att förändra något utan vara med saker som de är. När du gör det till en vana att observera dig själv, nyfiket och utan att döma, blir du så småningom mer medveten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr dig. Det gör det lättare att koppla bort autopiloten; vi fastnar inte lika lätt i gamla spår eller vanor.

 

Olika tekniker

Mindfulness och avslappning är inte detsamma. Den största skillnaden är att vi med avslappning har ett uttalat mål och ett önskat resultat som vi vill uppnå medan mindfulness handlar mer om ett utforskande av här och nu utan att lägga någon värdering vid det vi upptäcker.

Avslappning

Om du vill ha hjälp att hitta din inre balans, få mer energi och klarare tankar − ja, då kan avslappning vara vad du behöver i ditt liv. Avslappning handlar om att lära sig känna skillnaden mellan en spänd och en avspänd muskel för att sänka kroppens grundspänning till en behaglig och hälsosam nivå.

Avslappning kommer inifrån, det finns ingen som helst möjlighet att tvinga på den utifrån. Du kan bara tillåta kroppen att slappna av. Det är en enkel teknik men resultatet märks inte de första gångerna. Det kan ta några veckor innan en riktigt djup vila, både fysiskt och psykiskt, uppstår när vi slappnar av.

 

Hälsovinster

En stunds avslappning ger dig en djup vila och en känsla av återhämtning. Den kan användas för att samla kraft inför olika uppgifter. Din koncentrationsförmåga och ditt minne blir bättre. Du får mer energi och känner dig lugnare och gladare. Du har lättare att påverka dig själv i stressande situationer. Du förstår dina egna känslor och reaktioner bättre. Du får en större medvetenhet om det egna jaget och får bättre självinsikt, ser dina möjligheter tydligare och blir känsligare för kroppens signaler. På sikt stärker avslappningsträningen immunförsvaret vilket ger kroppen en bättre läkningsförmåga.

 

Mindfulness

Mindfulness översätts ofta med ”medveten närvaro”, att styra sin uppmärksamhet till nuet. Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att bedöma eller värdera det vi uppmärksammar. Det är med andra ord en form av träning som består i att rikta uppmärksamhet och fokus på det vi vill och behålla den där.

Syftet med mindfulness är inte att förändra något utan vara med saker som de är. När du gör det till en vana att observera dig själv, nyfiket och utan att döma, blir du så småningom mer medveten om de inre föreställningar och reaktionsmönster som styr dig. Det gör det lättare att koppla bort autopiloten; vi fastnar inte lika lätt i gamla spår eller vanor.

 

Olika tekniker

Mindfulness och avslappning är inte detsamma. Den största skillnaden är att vi med avslappning har ett uttalat mål och ett önskat resultat som vi vill uppnå medan mindfulness handlar mer om ett utforskande av här och nu utan att lägga någon värdering vid det vi upptäcker.

Gå tillbaka