Eva Sjöblom-Johansson, Demenssjuksköterska, Uppvidinge Kommun

”Både dag och nattpersonal upplever att gungstolen bidrar med en förbättrad livskvalité och ett ökat välbefinnande för de drabbade. Sex av sju personer har gungstolen som en omvårdnadåtgärd i BPSD-registret. Vid sömnproblem på natten används gungstolen för vila istället för att rastlöst vandra runt. Gungstolen är placerad i dagrummet och inbjuder till en skön vilostund utan att vara gungning.

Vi, användare, anhöriga, personal, är mycket nöjda med ”vår gungstol” och kan inte tänka oss att vara utan den.”

Gå tillbaka