En förvärvad hjärnskada är en skada som inte är medfödd och har inte heller uppstått under de första barnaåren. Hjärnskador som är medfödda eller demenssjukdomar som Alzheimers, MS eller Parkinsons räknas inte hit.

Det är omkring 70 000 personer som varje år drabbas av hjärnskador i Sverige. Vanligen drabbar skadan vid ett tillfälle, till exempel vid yttre våld eller stroke. Tumörer, infektioner, syrebrist efter drunkning, hjärtstopp och sockerbrist vid insulinkoma är andra orsaker. Man kan också få skador i hjärnan vid drog- och alkoholmissbruk.

De flesta får lätta skador, men ca 20 procent får måttliga till svåra hjärnskador. En hjärnskada innebär oftast en plötslig förändring av livet, både för den som drabbas och för de som är närstående. Förmågan att uppfatta och förstå oss själva och vår omgivning påverkas.

En hjärnskada kan ge många olika funktionsnedsättningar, både synliga och osynliga beroende på var i hjärnan skadan sitter. Allt från tydliga motoriska som dålig balans, nedsatt muskelstyrka och känselbortfall till minnesproblem, ökad uttröttbarhet, koncentrationssvårigheter, svårigheter att hålla flera bollar i luften, irritabilitet, känslighet för ljud och ljus. Olika grader av nedstämdhet är vanligt men också upprymdhet. Det kan bli problem med att behärska sina känslor, man blir lättrörd och gråter ibland utan anledning.

 

Gungstolsterapi

Gungstolsterapi är en innovativ och lovande metod som har en positiv effekt för välbefinnandet hos personer med oro, ångest och depression. Gungstolen är hjälpmedelsklassad. Användandet av gungstolen är säkert och praktiskt och erbjuder både avslappning samt mentalt och fysiskt stöd.

Gå tillbaka