Lisbeth Buhl, Ergoterapeut vid Hjälpmedelscentralen i Aabenraa.

Vi har testat RotoBed®Free, helautomatisk, som en del av ett projekt. Syftet var främst att undersöka om sängen kan göra en brukare så självständig att denne inte behöver hemtjänst för att komma i eller ur sängen, eller hjälp först i ett senare skede. Sängen testades av elva brukare – alla med positivt resultat.

Risken för trycksår minskar eftersom huden inte utsätts för vrid och drag på samma sätt. Sängen förebygger fallolyckor, och brukare med benskörhet får mindre ont och minskad risk för benbrott eftersom kroppen utsätts för färre vrid.

Vi har bemödat oss om att nå ut till målgruppen. Först genom ett inledande hembesök och en funktionsutredning, COPM, baserat på vårdtagarens egen bedömning. Därefter provades sängen ut på hjälpmedelscentralen för att säkerställa att vårdtagaren skulle klara av att manövrera sängen. Detta följdes upp med ett hembesök precis efter utlåningen av sängen med en extra genomgång av hur sängen fungerar. Tre till fyra veckor senare gjorde vi ytterligare ett hembesök och en slutgiltig utvärdering.

Brukarna har kroniska diagnoser, som parkinson och artros. De har redan begränsat med energi, så det är ju frustrerande att behöva lägga den på att komma ur sängen. De flesta är äldre och deras partner har ofta fysiskt svårt att hjälpa till. Med en RotoBed®Free får paret större möjlighet att vara man och kvinna i stället för handikappad och vårdare, så deras partner gläder sig också över den.

Gå tillbaka