Ola Polmé, författare och föreläsare:

”Jag upplever att vaggning/gungning direkt ökar välbefinnandet hos personer med demens. Dess lugnande effekt gör att mindre energi går åt för att stävja problematiska beteenden.

Jag har hört vårdpersonal säga att 20 minuters gungning motsvarar 5 mg Sobril. Som så mycket annat inom demensvården gäller kvalitet före kvantitet vilket gynnar både vårdtagaren och personalen. Vi har själva mycket att lära av personer med demenssjukdomar.” 

 

Medvetenhet ökar livskvaliteten

En större medvetenhet inom ämnet kognition kommer att bidra till både minskat lidande och ökat välbefinnande, vilket ökar vårdtagares livskvalitet.

Kognition är ett område där det krävs mycket erfarenhet och kunskap för att göra ett bra jobb.

Den erfarenheten och den kunskapen har vår expert Ola Polmé som arbetat inom vårdsektorn sedan 1981. Han har stor erfarenhet som enhetschef och sjuksköterska på psykogeriatriska enheter och demensboenden.

Ola Polmé har på få år gjort sig känd som en utomordentligt engagerad författare och föredragshållare. Hans utgångspunkt är hela tiden ett brinnande engagemang för den demenssjuke, att stå på hans eller hennes sida, att hjälpa och stötta.

Ola har bl a:

  • Skrivit sex böcker med inriktning demens
  • Tilldelats Vitalisstipendiet
  • Utvecklat hjälpmedel och metodstöd
Gå tillbaka