Högre livskvalitet, bättre arbetsmiljö och en lönsam investering för er verksamhet.

Hos oss hittar du produkterna RotoBed Free och RotoBed Care.

RotoBed®Free - vårdsängen med automatisk vridfunktion

Med en RotoBed®Free kan personer som har svårt att komma i och ur sängen själva klara i- och urstigning utan att behöva anstränga sig. Sängen körs upp med hjälp av en fjärrkontroll i stolsposition och roteras vinkelrätt ut mot rummet. Det tar mindre än en minut.

RotoBed®Care är sängen med en halvautomatisk vridfunktion

Personer som har svårt att själva komma i och ur sängen kan med hjälp av en RotoBed®Care vridas runt för att komma till en naturlig position för i- och urstigning. I och urstigning kan ske från båda sidorna.

Kontakta våra rådgivare

Vill du veta mer eller har frågor kring produkten? Kontakta gärna en av oss.