Högre livskvalitet, bättre arbetsmiljö och en lönsam investering för er verksamhet.

Hos oss hittar du produkterna RotoBed Free och RotoBed Care.

RotoBed®Free - vårdsängen med automatisk vridfunktion

Med en RotoBed®Free kan personer som har svårt att komma i och ur sängen själva klara i- och urstigning utan att behöva anstränga sig. Sängen körs upp med hjälp av en fjärrkontroll i stolsposition och roteras vinkelrätt ut mot rummet. Det tar mindre än en minut.

RotoBed®Care är sängen med en halvautomatisk vridfunktion

Personer som har svårt att själva komma i och ur sängen kan med hjälp av en RotoBed®Care vridas runt för att komma till en naturlig position för i- och urstigning. I och urstigning kan ske från båda sidorna.

Kontakta våra rådgivare

Vill du veta mer eller har frågor kring produkten? Kontakta gärna en av oss.

Prova i er verksamhet

För oss är det viktigt att ni får ett återhämtningskoncept som fungerar just för er. För att ge er tillfälle att utvärdera och tycka till om konceptet får ni prova det på er arbetsplats innan ni bestämmer er.