Aktiviteter för 2019

14 Oktober - 15 Oktober

Fokus Hjälpmedel Örebro

Inställt

15 Oktober - 16 Oktober

Äldreomsorgsdagarna

Inställt

11 November - 12 November

Socionomdagarna