Abrace sinnesstol – ro, trygghet och estetik

En säker och estetisk fåtölj, vars syfte är att ge lugn och ro.

Ett kognitivt hjälpmedel

Abrace sinnesstol är ett kognitivt hjälpmedel för sjukhus, institutioner, företag och privatbostäder. Den är en säker och estetisk fåtölj, vars syfte är att ge lugn och ro åt människor med t.ex.

• demens
• div. psykiatriska diagnoser
• ADHD
• autismespektrumdiagnoser
• stress etc.

Elegant och estetisk design

Abrace sinnesstol har en elegant och estetisk design, som gör den attraktiv och inbjudande att sitta i, och som gör att den passar in i hemmiljöer. Användaren kan därmed få glädje av stolens positiva effekt utan att känna sig stigmatiserad eller tvingas avskärma sig från gemenskapen och det sociala livet.

Tillbehören

Med Abrace sinnesstol medföljer fyra tyngdfiltar, en poncho och en fotgunga, som dras in automatiskt efter användning. Tillbehören kompletterar stolen som extra stimuli, vilka bidrar till effekten. Tyngdfiltarna och ponchon fungerar som statiska, taktila viktstimuli medan fotgungan ger aktiv stimulans som ger lugn när användaren gungar med benen.

Ett unikt kognitivt hjälpmedel

Abrace sinnesstol blir i kombination med de medföljande stimulerande tillbehören ett unikt kognitivt hjälpmedel, som användaren njuter av och vill använda – ensam eller tillsammans med andra.

Kontakta våra rådgivare

Vill du veta mer eller har frågor kring produkten? Kontakta gärna en av oss.

Prova i er verksamhet

För oss är det viktigt att ni får ett återhämtningskoncept som fungerar just för er. För att ge er tillfälle att utvärdera och tycka till om konceptet får ni prova det på er arbetsplats innan ni bestämmer er.