Gungstolsterapi

Studier i gungstolsterapi visar konkreta resultat med ökad trivsel och välbefinnande hos personer som drabbats av demens, det är en innovativ och lovande metod som har en positiv effekt för välbefinnandet hos personer med oro, ångest och depression. ErgoNova Gungstolen är hjälpmedelklassad.

 

Antalet personer med demens ökar fort

Demens är en folksjukdom som påverkar hjärnans minnes- och tankeförmågor. Funktioner i hjärnan som brukar drabbas är bla förmåga att tänka, att ta egna initiativ, att planera och skapa överblick, att hitta i miljön, att tala och förstå språket, att uppleva känslor som förut och att kontrollera sina känslor. En person som drabbats av demens riskerar att inte längre känna igen sin egen bostad och är därför alltid på väg hem, vilket kan resultera i oro och en känsla av otrygghet för individen.

Idag är ca 160 000 personer i Sverige drabbade av demens. Professor Bengt Winblad som är verksam vid minneskliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge har lett en internationell forskargrupp som gör en beräkning att siffran har tredubblats år 2050.

 

Moderna hjälpmedel

Behandling av dementa personer sker såväl i hemmet som på demensboende runt om i Sverige. Idag finns flertalet olika preparat och hjälpmedel tillgängliga för att behandla de olika symptom som kan uppstå vid demens samt bidra till en ökad livskvalitet för vårdtagaren.

I takt med att fler och fler hjälpmedel utvecklas och förbättras kan kostsam medicinering gradvis reduceras och i vissa fall helt ersättas av moderna hjälpmedel, något som gynnar såväl vårdtagaren som personalen.

”Jag har hört vårdpersonal uttrycka; 20 minuter i ErgoNova Gungstolen motsvarar 5 mg Sobril.”
Ola Polmé, författare och föreläsare.

Gå tillbaka