Maria Hellzén Enhetschef Länsverksamhet Psykiatri Avdelning 52 B Sundsvalls sjukhus

”Nu har vi haft tillgång till ErgoNova Gungstolen i tre år och det har hunnit bli många personer som använt gungstolen sedan den kom. De patienter som kommer till oss har en affektiv sjukdom som t.ex. depression, mani eller svår ångest men många av dem har även besvär med sömnen.

Samtliga patienter får en egen vårdplan där personalen tillsammans med patienten går igenom vilka åtgärder som behövs sättas in för att så snart som möjligt förbättra situationen för patienten. I vårdplanen ingår ofta gungstolen som ett verktyg för att ev. minska ångest och sömnproblem men den används också, med stor framgång, av patienter med en psykiatrisk diagnos som även drabbats av någon demenssjukdom.

I vårdplanen arbetar vi också aktivt med att minska på ångestdämpande medicin som ofta leder till yrsel och ökar fallrisken, därför ser vi användandet av Ergo Nova Gungstolen som ett viktigt och effektivt verktyg i vår vardag för att hjälpa våra patienter till ett bättre mående.”

Gå tillbaka